Agroväst söker nya medarbetare

Agroväst expanderar och söker nya medarbetare: Projektledare inom växt- och precisionsodling, Projektledare inom köttkvalité, Verksamhetsledare för Energigården & Nationell Innovationssupport förnybar energi i European Innovation Partnership, Projektledare/Kommunikatör för Gröna Möten och EU-projekt, sista ansökningsdag 8 juli!

Läs mer »

 

Campusområdet i Skara
samverkar

- här möter näringen spetskompetensen! Vi inbjuder till gröna möten, nätverkande och nya framsynta samarbeten. För mer information och kalendarium, läs här>>

 
Kalender juni 2016

1/6 workshop Framgångsrikt Företagande
6/6 Projektutvecklingsmöte i Amsterdam: Förädling av biomassa
14/6 Energigården har styrgruppsmöte
14/6 Fältvandring på Nötcenter Viken med information om rörsvingelförsöken på Viken och Rådde
14/6 Wanja Wallemyr på besök, berätta om Qvinnovindar och internationaliseringen
15/6 Interreg, ÖKS i Danmark
21-22/6 Animal Nutrition Conference, Olsztyn, Polen. Elisabet Nadeau inbjuden satt föreläsa om vallfoderkvalitet och idisslarnas produktionsförmåga (mjölkkor, får, växande nöt)
21-23/6 Precision Dairyfarming Conferens i Leeuvarden Nederländerna
27-28/6 Internationell N-workshop i Skara med posterpresentation i husdjurssessionen
29-30/6 Borgeby Fältdagar, Agroväst deltar, läs mer här>>
29/6 Referensgruppsmöte på Vinnova avseende EUs forskningsprogram Horizon
29-30/6 Internationell N-workshop i Skara med posterpresentation i husdjurssessionen

 


Nytt utvecklingsprojekt samlar branschen för bättre köttkvalitet

Det måste bli lättare för konsumenter att få tag på kött med en specifik kvalitet och producenternas betalning måste kopplas hårdare till den kvalitet man levererar. En mobilisering av aktörer från hela köttkedjan startas efter sommaren i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att möta dessa utmaningar. - Om den svenska köttproduktionen ska ha en framtid och konkurrera både mot importköttet och en minskande köttkonsumtion måste ätkvaliteten bli både jämnare och högre. Det är detta projektet syftar till, säger Kristina Anderback, Agroväst.

Läs hela

Agrovästs forsknings- och utvecklingsprogram


Energigården

Arbetar för energieffektivisering i lantbruket samt ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind.
Läs mer »


Framgångsrikt företagande

Skapar lönsamma lantbruksföretag genom att bidra till att kunskap omsätts till handling
Läs mer »


Mark- och vattenvård

Utvecklar och sprider ny kunskap om mark- och vattenvård
Läs mer »


Mjölk

Utvecklar och sprider kunskap från odling till foder och stallmiljö
Läs mer »


Nöt- och lammkött

Utvecklar och sprider kunskap från odling till foder och stallmiljö
Läs mer »


Precisionsodling Sverige

Öka användningen och kunskapen om precisionsodlingsåtgärder samt utveckla ny kunskap inom området
Läs mer »


Tillväxt Trädgård Väst

Utvecklar nya och befintliga företagare inom trädgårdsnäringen
Läs mer »